Stavba ETAPY 5 v MAGNA Automotive Stity s.r.o.

Aktuálně probíhá výstavba nové výrobní a logistické haly.

Celková výměra budovaných výrobních a logistických ploch je více než 6000 m2. Nové plochy jsou určeny zejména pro instalaci výrobního zařízení pro projekt Mercedes MB.EA a částečně jako rezerva na další projekty (např. nový model ŠKODA 7-seater). 

Aktuální rozpracovanost stavby je v souladu se schváleným harmonogramem. Ukončení stavebních prací a předání do užívání, je naplánováno na konec listopadu roku 2023.